VOLUME 18, DECEMBER 2021 – ISSUE 3

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, VOL. 18, DECEMBER 2021

ISSUE 3

TABLE OF CONTENTS

No.AuthorsTitlePage
1Amirah Saliha Godfrey, Dzurizah Ibrahim, Jalihah Md Shah; Nor Ina Kanyo

KONSEPTUAL KUALITI HIDUP DALAM KONTEKS GOLONGAN PESARA DI MALAYSIA1-6
2Noor Fiteri bin Abdullah; Masnisah binti Mukhtar

IMPAK POSITIF DARIPADA PANDEMIK COVID-19 KEPADA INSTITUSI KEKELUARGAAN7-11
3Mohd Hamdan Mohamed Nordin; Siti Aishah Hassan; Ismi Arif Ismail; Hanina H. Hamsan; Azrin Shah Abu Bakar

PENDEKATAN KAUNSELING DISERMEN DALAM MENANGANI KONFLIK PERKAHWINAN ERA PENDEMIK COVID-1912-18
4Nathasya Mohd Kamal & Nik Adzrieman bin Abdul RahmanCOMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN SPOUSES DURING COVID-19 PANDEMIC19-26
5Aida Suhana Abdul Hamid; Nan Zakiah Megat Ibrahim; Azfa Izzah Roslan; Aida Zuliyana Ahmad AnuarACADEMIC PERFORMANCE AND GENDER STEREOTYPES AMONG KUPTM STUDENTS27-32
6Khairul Hisyam Kamarudin; Asan Ali Golam Hassan @ Mohammad; Mohamad Fadhli Rashid; Nanthakumar Loganathan
IMPAK COVID-19 TERHADAP KELESTARIAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT PEDALAMAN DI MALAYSIA: KAJIAN KES DAERAH SEGAMAT JOHOR33-43
7Raikhan Mormin; Bushrah BasironPENGHAYATAN ISLAM DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PENGABAIAN QAWWAMAH DALAM PERKAHWINAN44-53
8Doris Padmini SelvaratnamTINDAKBALAS MASYARAKAT ARUS PERDANA DAN ORANG ASAL TERHADAP ISU JAMINAN DAN KESELAMATAN MAKANAN DALAM MENDEPANI PANDEMIK COVID-1954-72
9Norasibah Abdul Jalil; Yoburaj a/l Thomas;
Asmawi Hashim; Norimah Rambeli@Ramli; Emilda Hashim

KEMISKINAN PENDUDUK KAWASAN SETINGGAN: APAKAH STATUS KEBAJIKAN MEREKA?73-83
10Nor Azaruddin Husni bin Hj NuruddinKAJIAN MASA DEPAN MENGENAI MATLAMAT KEPENDUDUKAN 70 JUTA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBANGUNAN UMAT DIGITAL DI MALAYSIA84-90
11Maznieda Mahjom; Asan Ali Golam Hassan; Rohaida Ismail; Nurul Fadzilah Deraman; Rosmanajihah Mat Lazim; Mizanurfakhri Ghazali; Lim Kuang Kuay; Noor Syaqilah Shawaluddin; Tuan Mohd Amin Tuan Lah; Ahmad Shuib YahyaKNOWLEDGE AND NEW NORMS PRACTICES AMONG REMOTE COMMUNITIES IN MALAYSIA DURING COVID-19 PANDEMIC91-99
12Nor-Ina Kanyo; Ahmad Tarmizi Abdul Rahman;
Jabil MapJabil; Ubong Imang; Nur Fitri Aida Jamali; Jashmaira Kipli;
Norhuda Salleh
CABARAN KOMUNITI PULAU GAYA DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN LANGKAH KESELAMATAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) COVID-19 DI SABAH: SATU PENEMUAN100-108
13Nor-Ina Kanyo; Ahmad Tarmizi Abdul Rahman;
Jabil MapJabil; Jashmaira Binti Kipli
PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DI BANDAR TAWAU SEPANJANG PANDEMIK COVID-19109-115
14Normizan bin Bakar; Zairy bin Zainol; Rusmani binti MusaPAKATAN KENDURI, DILEMA BANDUAN DAN INTERAKSI SOSIAL116-122